12/07/2017  /  30 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Ankara Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınav  giriş belgelerine Personel Genel Müdürlüğünün web sitesinden ulaşabilirsiniz ...

12/07/2017  /  Personel Genel Müdürlüğünün 2017-2018 Eğitim Dönemi Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı Sınav Tarihinin 30 Temmuz 2017 Olarak Değiştirilmesi Hakkında Duyurusu (10/07/2017). "23 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı sınav tarihi Bakanlık Makamının 07/07/2017 tarihli onayı ile 30 Temmuz 2017 Saat 10:00 olarak değiştirilmiştir."

07/07/2017  /  Defterdarlığımız İmza Yetkileri Yönergesi yayınlanmıştır...
14/06/2017  /  2017 - 2018 Eğitim Öğretim Dönemi Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınav Duyurusu ...
25/04/2017  /  16 Temmuz 2017 Tarihinde Ankara’da Yapılacak Olan Personel Müdürlüğü Sınav Duyurusu ...
21/03/2017  /  Personel Genel Müdürlüğü Fotoğraf Ekleme / Güncelleme Sayfası ...

21/03/2017  /  Muhasebe Yetkilisi Sertifika Durum Belgesinin e- Devlet Üzerinden Alınması ...

01/03/2017  /  2017 Yılı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim Duyurusu...

22/12/2016  /  Kayıtlardan Çıkarılacak Teminat Mektupları...

21/10/2016  /  Hurdaya Ayrılan Taşınırlardan Elde Edilen Gelirler...

10/10/2016  /  07/05/2016 Tarihinde Yazılı Bölümü Yapılan Muhasebe Müdürlüğü Saymanlık Müdürlüğü ve Malmüdürlüğü Sözlü Sınav Tarihleri...

10/10/2016  /  07/05/2016 Tarihinde Yazılı Bölümü Yapılan Saymanlık Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınav Tarihleri...
03/10/2016  /  Defterdarlığımız Tarafından Kamuoyunda 2B Yasası Olarak Bilinen  6292 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemenin 07/03/2017 Tarihinde Sona Ereceğine İlişkin Duyuru...
09/09/2016  /  Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi Başvuru Değerlendirme Listesi...
29/08/2016  /  Eylül 2016 Aylıklarının Avans Olarak Ödenmesine İlişkin Genelge...
27/07/2016  /  E Arşiv Fatura...
04/07/2016  /  Temmuz 2016 Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge...
23/06/2016  /  Avukatlara Ödenecek Vekalet Ücreti Ödemelerinde Serbest Meslek Makbuzu Tazmin Edilmesine İlişkin Bilgilendirme Formu...
23/06/2016  /  Avukatlara Ödenecek Vekalet Ücretlerine İlişkin Yazı...
16/06/2016  /  2016 Yılı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim Duyurusu...
10/06/2016  /  Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler...
02/06/2016  /  Kamu Taşıt Yönetim Bilgi Sistemi (TBS) İle İlgili Yazılar...
27/05/2016  /  Bakanlığımız Bünyesindeki Denetim Elemanlarına Ait Yolluk Ödemelerine İlişkin Duyuru...
23/05/2016  /  Yeni Açılan Yardımcı Hesaplar ve Aktarım Yapılacak Yardımcı Hesaplar...
18/05/2016  /  07/05/2016 Tarihinde Yazılı Bölümü Yapılan Müdür ve Saymanlık Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonucu...
17/05/2016  /  07/05/2016 Tarihinde Yazılı Bölümü Yapılan Muhasebe Müdürlüğü Saymanlık Müdürlüğü ve Malmüdürlüğü Yazılı Sınav Sonuçları...
11/05/2016  /  Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünde Çalışan Personelin Ek Ödeme Alamayacağına İlişkin Yazı...
09/05/2016  /  07/05/2016 Tarihinde Yazılı Bölümü Yapılan Müdür ve  Saymanlık Müdür Yardımcılığı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları...
22/04/2016  /  Asgari Ücret Desteği...
12/04/2016  /  Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınav Sonuçları...
04/04/2016  /  Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınav Soruları...
14/03/2016  /  Eski Tip Sürücü Belgeleri...
14/03/2016  /  Kamu Zararlarının Tahsili Hakkında Yönetmelik Taslağı...
04/03/2016  /  Kefalet Senetleri...
23/02/2016  /  07/05/2016 Tarihinde Yapılacak Olan Muhasebe Müdürlüğü Saymanlık Müdürlüğü Malmüdürlüğü Saymanlık Müdür Yardımcılığı  Sınav Duyurusu...
22/02/2016  /  Balıkesir Defterdarlığı Maliye Konukevi Ücret Listesi...
19/02/2016  /  2016 Yılı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı Katılımcı Listesi...
19/02/2016  /  2016 Yılı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı Katılımcı Listesi...
11/02/2016  /  Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği Kriterlerine İlişkin Genelge...
28/01/2016  /  Elektronik Fatura...
13/01/2016  /  2016 Yılı Zorunlu Personel Listesi...
13/01/2016  /  2016 Yılı Atama Çalışmaları Duyurusu...
13/01/2016  /  2016 Yılı Boş Olan Muhasebe Birimleri Listesi...
12/01/2016  /  2015 Yılı Mahsup Süresi...
07/01/2016  /  Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedellerinin Tahsili...
04/01/2016  /  Ocak 2016 Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge...
31/12/2015  /  E- İmza Alımı Hakkında...