DEFTERDARIMIZ

İZZET PATAN

   MERKEZ BİRİMLERİMİZ---------

 • Özel Büro

 • Defterdarlık Uzm. Koor.
 • Personel Müdürlüğü
 • Muhasebe Müdürlüğü
 • Muhakemat Müdürlüğü
 • Milli Emlak Müdürlüğü
 • Balıkesir Garni. Say. Md.
 • Balıkesir Kurm. DSS. Md.
 • Balıkesir Üni. DSS. Md.
  • KHK İşlemleri İl Bürosu

-------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

T.C. Maliye Bakanlığı Balıkesir Defterdarlığı © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.