21/09/2017  /  Balıkesir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Harcırah Konulu Yazısı...
12/07/2017  /  Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı 2017-6)...
17/06/2017  /  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Sıra No:378)...
 04/03/2017  / Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...
 04/03/2017  / İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ... 
 25/02/2017  / Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 55) (Ön Ödeme Usul ve Esasları)... 
 08/02/2017  / Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik... 
 25/01/2017  / Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ... 
 25/01/2017  / İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ... 
 21/01/2017  / Kamu İhale Tebliği (No 2017-1)... 
 21/01/2017  / Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı 2017-3)... 
 13/01/2017  / Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 54) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)... 
 12/01/2017  / 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No 1)... 
 02/01/2017  / Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No 377)... 
 27/12/2016  / Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No 61)... 
 27/12/2016  / Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No 296)... 
 24/12/2016  / 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu... 
 17/12/2016  / Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... 
 17/12/2016  / Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik... 
 29/11/2016  / Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği... 
 29/11/2016  / Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği... 
 29/11/2016  / Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği... 
 29/11/2016  / Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği... 
 29/11/2016  / Kamu İhale Genel  Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ... 
 26/11/2016  / Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım İle İlgili Başbakanlık Genelgesi  ... 
 25/11/2016  / Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3 ) ... 
 12/11/2016  / Hazine Taşınmazları İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 11/11/2016  / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri No: 474 ( 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı) ... 
 08/11/2016  / Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik ... 
 05/11/2016  / Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 28/10/2016  / Milli Emlak Genel Tebliği ( Sıra NO: 375 ) ... 
 28/10/2016  / 6753 Sayılı Kanun İle 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunda Değişiklik ... 
 28/10/2016  / Gelir Vergisi Genel Tebliği ( Seri No:294) "Asgari Ücretlilerde Vergi Dilimi Uygulamasının Telafisinde İlave AGİ Uygulamasına İlişkin Esaslar " ... 
 26/10/2016  / 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Bazı Süreleri Uzatılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ... 
 22/10/2016  / Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ... 
 21/10/2016  / İdarelere Verilen Dilekçeler Hakkında Başbakanlığın 2016/21 Genelgesi ... 
 14/10/2016  / Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ... 
 13/10/2016  / Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ... 
 08/10/2016  / Milli Emlak Genel Tebliği ( Sıra No:373) ... 
 08/10/2016  / Milli Emlak Genel Tebliği ( Sıra No:374) ... 
 07/10/2016  / Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 06/10/2016  / 2017 - 2019 Dönemi Bütçe Çağrısı ... 
 22/09/2016  / Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ... 
 20/09/2016  / Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ... 
 08/09/2016  / Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak İçin Yaz Saati Uygulamasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ... 
 03/09/2016  / E- Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ... 
 01/09/2016  / Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 01/09/2016  / Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği ... 
 19/08/2016  / Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ... 
 19/08/2016  / Devlet Memurlarının Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 09/08/2016  / Yıllık İzinleri Kaldırılmasına İlişkin 2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin Kaldırılmasına İlişkin Başbakanlık Genelgesi ... 
 30/07/2016  / Milli Emlak Genel Tebliği ( Sıra No:372) ... 
 27/07/2016  / Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 24/07/2016  / Milli Emlak Genel Tebliği ( Sıra No:371) ... 
 18/07/2016  / Yıllık İzinleri Kaldırılmasına İlişkin 2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ... 
 27/05/2016  / Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 27/05/2016  / Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 27/05/2016  / Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 27/05/2016  / Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ... 
 27/04/2016  / Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 27/04/2016  / Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 27/04/2016  / Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 27/04/2016  / Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ... 
 27/04/2016  / Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ... 
 26/04/2016  / 2022 Sayılı Kanun ve Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6704 Sayılı Kanun ... 
 22/04/2016  / Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 22/04/2016  / Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... 
 16/04/2016  / Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ... 
 13/04/2016  / Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6) ... 
 13/04/2016  / Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:40) ... 
 08/04/2016  / Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliği (Seri No:4) ... 
 16/03/2016  / 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ... 
 16/03/2016  / 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu ... 
 11/03/2016  / Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı... 
 09/03/2016  / Devlet Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik... 
 26/02/2016  / Devlet Memurlarına Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik... 
 26/02/2016  / Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik... 
 19/02/2016  / Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı 2016/3)... 
 19/02/2016  / Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleşmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik... 
 10/02/2016  / Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6663 Sayılı Kanun ... 
 10/02/2016  / 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ( Sıra No:2) ... 
 06/02/2016  / 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ( Sıra No:1 )... 
 06/02/2016  / Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No :43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ... 
 06/02/2016  / Muhasebat Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Genel Tebliği ( Sıra No :51)... 
 05/02/2016  / Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik... 
 05/02/2016  / 6654 Sayılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu H Cetveli Uygulamasına İlişkin Genelge... 
 29/01/2016  / Kamu İhale Tebliği ( Sıra No:1)... 
 28/01/2016  / Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik... 
 13/01/2016  / Temsil Tazminat Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar... 
 11/01/2016  / 2016 - 2018 Dönemi Bütçe Çağrısı... 
 08/01/2016  / Cuma İznine İlişkin 2016/1 Başbakanlık Genelgesi ...
 08/01/2016  / Muhasebat Genel Müdürlüğü Sıra No:12 (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ ...
 08/01/2016  / Tahsilat Genel Tebliği ( Seri :B Sıra No:9) ... 
 07/01/2016  / Milli Emlak Genel Tebliği ( Sıra No:369) ... 
 01/01/2016  / 6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ...