Misyonu; 

Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Balıkesir Defterdarlığı. 

Vizyonu;
 

Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Balıkesir Defterdarlığı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. Maliye Bakanlığı Balıkesir Defterdarlığı © 2011 | Tüm Hakları Saklıdır.